29 de abril de 2024

PATRIMONIO CULTURAL AUTORIZA A REFORMA DA AVENIDA DE MADRID SOLICITADA POLO CONCELLO DE VIGO EN MARZO

A Dirección Xeral comunicou ao Concello de Vigo a resolución favorable á petición realizada o pasado 1 de marzo A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependente da Consellería de […]