13 de junio de 2024

ALFONSO VILLARES DESTACA A PROXECCIÓN EXTERIOR DO LIDERADO GALEGO NO ÁMBITO PESQUEIRO CON COMPAÑÍAS QUE OPERAN NOS CINCO CONTINENTES

— O titular de Mar sitúa o desenvolvemento de modelos de negocio integrados que vaian desde a extracción da materia prima ata a súa comercialización, a […]