Todo a punto para o inicio do curso nos Centros Educativos de Salvaterra