Último Pleno do ano en Mos con aprobación das bases para a letra do himno e entrega de calcetíns solidarios a toda a Corporación