VILLARES PON EN VALOR A POTENCIA PESQUEIRA GALEGA E PIDE QUE SE ESCOITEN AS SÚAS NECESIDADES EN EUROPA