9 estudantes poderán acceder á formación do Exponential MBA de IESIDE.