A ocupación media dos hoteis en Vigo foi de case o 90% no mes de agosto