LUIS LÓPEZ SITÚA O DEPORTE COMO UN PIAR ESTRATÉXICO PARA “IR A MÁIS” EN TURISMO E EN BENESTAR SOCIAL NA CELEBRACIÓN DA GALA PROVINCIAL DO DEPORTE

Fotos: Agostiño Iglesias