MERCA NA RÚA APRÁZASE POLA CHOIVA E CELEBRARASE OS DÍAS 15 E 16 DE SETEMBRO