20 de septiembre de 2021

Mos da comenzo ás accións de formación

Dende a Concellaría de Promoción Económica, Emprego e Novas Tecnoloxías desenvólvense a través da Axencia de Colocación diversas accións formativas en colaboración coa Fundación Cibvervoluntarios. Dúas […]